logotyp

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program MŠ Hrdlořezy 2021-2022

Plody podzimu 

Charakteristika: 

Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka a objasnit dětem kde se plodiny pěstují, nebo kde rostou. 

Časový rozsah: 1-2 týdny

Věková skupina: 3-6 let 

Cíle:  

-  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních(vnímání,
   naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů,
   mluvního projevu, vyjadřování)

-  posilování přirozených poznávacích citů( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

-  pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
   ale také poškozovat a ničit.

Očekávané výstupy:

- správně vyslovovat,ovládat dech,tempo i intonaci řeči

- pojmenovat většinu toho,čím je obklopeno

- učit se nová slova a aktivně je používat

Domů MŠ Hrdlořezy

Created by © 2017 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign