logotyp

Sponzoring

Sponzoring školek – odpovědi na nejčastější otázky

 Je možné sponzorovat mateřskou školu z hlediska odpočtu na daních?
Ano. Školku sponzorovat lze. A protože státní dotace jsou omezené, každá školka bude vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školky nebo výuku. K čemu školka smí sponzorský dar využít? Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školky, např. nákup vybavení do tříd, zahrádky, či šaten. Za sponzorském dary lze pořídit nábytek, hračky, nebo výtvarné vybavení, učební pomůcky pro předškolní děti. Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny, atd.).
Jaké jsou podmínky pro sponzorování školky?
Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)
Fyzické osoby
- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
- maximálně 10% ze základu daně
Právnické osoby
- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
- maximálně 5% ze základu daně
- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?
Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru školce. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou. 
Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.
Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.
Kolik lze ušetřit na daních, jestliže školce věnujete sponzorský dar?
Vše je závislé na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000,- Kč, úspora na dani bude 250,- Kč.
Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel? Darovací smlouva
Ano. Se školkou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, školka se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.  
Jak je to s poskytnutím věcných darů?
Věcné dary školce věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu
a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školky musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školku je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení věcí je jednodušší přenechat personálu školky, který má nejlepší přehled, jaké vybavení školka potřebuje.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Hrdlořezy

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign